shutterstock_776237527

ปรับพื้นฐานเนื้อหาม.ปลาย

คอร์สปรับพื้นฐาน เตรียมเข้ามหาวิทยาลัย – เริ่มปูพื้นฐานใหม่ทั้งหมด รวมบทเรียนม.ปลาย ที่มีในข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย GAT PAT O-net สอบตรง
จากปกติ 7,500 บาท พิเศษรุ่นแรกวิชาละ 5,900 บาทเท่านั้น

ปูพื้นฐานเพื่อเสริมความมั่นใจในการทำข้อสอบ พร้อมสร้างแรงบันดาลใจในการอ่านหนังสือ รู้ทันทุกแนวข้อสอบ รวมเนื้อหาม.ปลาย ทุกบทเรียน ที่มีในข้อสอบมหาวิทยาลัย ทุกคอร์สเรียนของ SeeUChula ได้ถูกค้นคว้าและวิจัยการเรียนการสอนโดยอาจารย์และทีมวิชาการคุณภาพพร้อมด้วยโจทย์ และข้อสอบที่ครอบคลุมทุกสนามสอบทั่วประเทศ  เพื่อเป็นส่วนหนึ่งให้น้องๆเข้าไปเรียนในคณะในสิ่งที่น้องๆอย่างเป็น

วิชาที่เปิดสอน  :  ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ คณิต อังกฤษ จีน ไทย สังคม ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส

ระดับชั้น           :     มัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกระดับชั้น		

สิ่งที่น้องๆจะได้รับ

  • เริ่มเนื้อหาตั้งแต่บทแรกถึงบทสุดท้าย ครอบคลุมเนื้อหาของม.ปลายทั้งหมด
  • ดูแล ให้คำปรึกษา ตลอด 24 ชั่วโมงโดยพี่ๆติวเตอร์อย่างใกล้ชิด
  • มีเอกสารการเรียน เพื่อติวสอบ ครบทุกวิชา พร้อมแนวข้อสอบที่ใช้สอบในโรงเรียนได้จริง
  • สามารถนำเนื้อหาที่โรงเรียน การบ้านหรือแนวข้อสอบมาให้ติวเตอร์ช่วยติวเพิ่มได้
  • ราคาถูก และเป็นการเรียนแบบสอนสด ทำให้นักเรียนสามารถถามในชั้นเรียนได้
  • ให้คำปรึกษาการสอบเข้า และรับตรงมหาวิทยาลัยต่างๆอย่างตัวต่อตัว